Միջավայրի աղտոտումն աղմուկով

Միջավայրի աղտոտումն աղմուկով

with No Comments

Ձայնը և դրա աղբյուրները:

Մարդը միշտ ապրել և ապրում է ձայների և աղմուկի աշխարհում:

Ձայն են անվանում մեխանիկական այն տատանումները, որոնք ունեն 16–20000 հց տատանման հաճախություն և ընկալվում են մարդու լսողական վերլուծիչով:

Աղմուկն անկանոն միահյուսված բարձր ձայների ամբողջությունն է:

Բնության մեջ բարձր ձայներ հազվադեպ են հանդիպում, իսկ աղմուկը համեմատաբար թույլ է և կարճատև:
Աղմուկի մակարդակը չափվում է ձայնային ճնշումը արտահայտող միավորներով, որոնք կոչվում են դեցիբելներ:

Աղմուկի 20–30 դեցիբելանոց մակարդակը գրեթե անվնաս է մարդու համար. դա բնական աղմկային ֆոնն է:

130 դեցիբելից բարձր ձայնը մարդու մոտ առաջացնում է ցավային զգացումներ, իսկ 150 դեցիբելի դեպքում դառնում է անդիմանալի:

Շատ բարձր է արդյունաբերական կենտրոնների և կենցաղային տեխնիկայի աղմուկի մակարդակը:
Բարձր աղմուկի անընդհատ ազդեցությունը կարող է ոչ միայն բացասաբար ազդել լսողության վրա, այլ նաև առաջացնել գլխապտույտ, գլխացավ, արագ հոգնածություն:

Ժամանակակից բժշկությունը խոսում է «աղմկային հիվանդության» տարածման մասին, որը զարգանում է բարձր աղմուկի երկարատև ազդեցության հետևանքով և ուղեկցվում է լսողության և նյարդային համակարգի խանգարմամբ:

Աղմուկը նկատելի վնաս է հասցնում մարդու առողջությանը, բայց միաժամանակ բացարձակ լռությունը հոգեպես ճնշում է մարդուն:

Գիտնականները հաստատել են, որ որոշակի հաճախության ցածր ձայները օգտակար են և նույնիսկ խթանում են մտավոր գործունեությունը: