Մեծ Հայք
Հայրենիքից զատ, Հայրենիքից դուրս ինձ համար խաբուսիկ են բոլոր դրախտները:
Գարեգին Նժդեհ

admin
Դիրքը, սահմանները. Այրարատը (Ատրադատա(կրակատուր), Ավուրարատ) տարածվում էր Արաքսի միջին հոսանքի ավազանում և Արածանիի վերնագավառում: Այն շրջապատված էր արևմուտքում Տայքով և Բարձր Հայքով, հարավում՝ Տուրուբերանով և Վասպուրականով, արևելքում՝ Սյունիքով, իսկ հյուսիսում՝ Գուգարքով: Արևմուտքում նրա սահմանը կազմում էր Մեծրաց կամ Տայոց լեռնաշղթան, …
admin
Տուրուբերանն իբրև աշխարհի անուն մեր հին մատենագիրներից հիշատակում են միայն Եղիշեն, Մովսես Խորենացին և Շիրակացին: Օգտագործվել է երկու ձևով՝ Տուրուբերան և Տարուբերան: Անանիա Շիրակացին ծանոթացնում է, որ Տուրուբերանը հենց Տարոնի աշխարհն է: Այնպես որ, այս երկրի համար ավելի գործածական է …
Մեր ֆեյսբուքյան էջը
Մեր յութուբյան էջը

Copyright © 2019, Tondrak hiking club. All Rights Reserved