Հայկական լեռնաշխարհ
Մարդը բնություն է, բնությունը՝ մարդ։
Մարտիրոս Սարյան

admin
Թեժքար լեռը ունի 1735 մ բարձրություն, գտնվում է Արարատի մարզում Արածո գետի առակողմյան ափին, Պարույր Սևակի գյուղից 1,5 կմ հյուսիս-արևելք։ Այնտեղից բացվում է հրաշագեղ տեսարան՝ երևում են Սիսն ու Մասիսը արտասովոր գեղեցկությամբ։    
admin
Աստղոնք լեռը գտնվում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում։ Առավել նպատակահարմար է բարձրանալ Գողարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղից։ Ցանկալի է քայլարշավը սկսել Զանգեր կոչվող տեղամասից, իսկ մինչ այդ ճանապարհը անցնել արտագնաճանապարհային մեքենայով։ Լեռը գտնվում է Վարդենիսի լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածներում։ Ծովի մակերևույթից բարձրությունը ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայոց աշխարհի բնական հարստությունը Լեռնակազմական պրոցեսների ընթացքում երկրակեղևի խորքերում եղած շերտերը ծալքավորվելով բարձրանում են Երկրի մակերևույթ, եռացող մագման ելքեր է որոնում՝ դուրս ժայթքելու համար, երբեմն ներդրվում է կեղևի մեջ, իսկ արտաքին ուժերը քայքայում ու մերկացնում են ընդերքի հարստությունները՝ դրանք հանձնելով մարդու ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական լեռնաշխարհի հողային ծածկը Յուրաքանչյուր երկրի բնության բաղադրիչների մեջ մարդու համար շատ կարևոր ու կենսական է հողային ծածկույթը: Հայկական լեռնաշխարհի հողային ծածկույթը ստեղծվել է հազարամյակների ընթացքում՝ մայրական ապարների հողմահարման, բուսական ու կենդանական օրգանիզմների, միկրոօրգանիզմների, կլիմայի, ջրերի, ռելիեֆի ներգործության միջոցով, որտեղ էներգետիկ ․․․կարդալ ավելին
admin
Ազգագրական շրջաններ Ազգագրական է այն շրջանը, որտեղ ինքնատիպ են բնակչության կենցաղը, ավանդույթները, հագուստը, բարբառը և այլն: Հայաստանը բաժանվում է ազգագրական 8 շրջանի, որոնց սահմանները, սակայն, որոշ դեպքերում չեն համընկնում վարչաքաղաքական միավորների սահմանների հետ. Փոքր Հայք, Ծոփք-Աղձնիք, Տուրուբերան, Վասպուրական, Այրարատ, Սյունիք-Արցախ, Գուգարք, Բարձր Հայք:
admin
Թոնդրակ լեռան անվան ստուգաբանությունը կապված է հայկական թոնիր(թոնդիր, թունդիր) բառի հետ:Թոնդրակ լեռնավահանը հայտնի է նաև Թոնդուրեկ, Ծաղկեո անուններով: Աշխարհագրական դիրքը Թոնդրակ կամ Թոնդուրեկ լեռնավահանը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի Հրաբխային բարձրավանդակի հարավային մասում կամ, ինչպես ասում են, Հարավային հրաբխային բարձրավանդակում, Ծաղկանց լեռներից արևելք՝ ․․․կարդալ ավելին
admin
Ինչպես ցանկացած վայրի, այնպես էլ՝ Հայաստանի կլիման ձևավորվում է ընդհանուր և տեղային գործոնների ազդեցությամբ: Այդ գործոններից գլխավորներն են աշխարհագրական դիրքը, մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկությունները, ռելիէֆի բնոյթը: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը ներառում է. 1. Հյուսիսային կիսագնդի միջին լայնությունները, 2. Միջերկրական, Սև և Կասպից ծովերի մոտիկությունը, 3. Իրանական ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական լեռնաշխարհն ունի հարուստ ընդերք: Անհիշելի ժամանակներից շահագործվել են Կողբի, Կաղզվանի և Նախճավանի (Նախիջևանի) աղահանքերը (հայկական աղբյուրներում դրանք սովորաբար հայտնի են «աղտք» անունով): Աղ հանդիպում է նաև երկրի այլ մասերում: Աղի նշանակալի հանքեր կային Աղձնիքում (Արզան գավառում), Տուրուբերանում (Մարդաղի և Վարաժնունիք ․․․կարդալ ավելին
admin
  Ասիայի արևմտյան ընդարձակ հատվածը հայտնի է Առաջավոր Ասիա ընդհանուր անվամբ: Վերջինիս հյուսիսային սահմանագլխին` Անատոլիական սարահարթի և Իրանական բարձրավանդակի միջև տարածվում է լեռնային մի երկիր, որը վաղուց ի վեր կոչվում է Հայկական լեռնաշխարհ: Այստեղ է ձևավորվել և իր պետականությունը ստեղծել հայ ժողովուրդը, այստեղ ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական լեռնաշխարհը, որ որոշ հեղինակների մոտ երբեմն կոչված է նաև Հայկական բարձրավանդակ կամ սարահարթ, տեկտոնական և նրա հետ սերտորեն կապված հրաբխային ուժերի հետևանքով վեր բարձրացած մի երկիր է, ֆիզիկաաշխարհագրական մի ուրույն շրջան: Հայկական լեռնաշխարհը գրեթե բոլոր կողմերից սահմանափակված է բարձրաբերձ լեռնաշղթաներով, ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական պար լեռնաշղթան հնում հայտնի էր իր երեք գագաթների՝ Բարդողի,Սուկավետի,Այծպտկունքի անուններով: Այն սկսվում է արևելքում Փոքր և Մեծ Մասիսներով և, զուգահեռականի ուղղությամբ ձգվելով դեպի արևմուտք, վերջանում Արևմտյան Եփրատի մոտ:Հայկական պարը մի մեծ պատնեշ է, որը բարձրանում է Հայկական լեռնաշխարհի գրեթե կենտրոնում, ․․․կարդալ ավելին
admin
  Արագած – 4090 մ, Արագածի լեռնազանգված Կապուտջուղ _ 3906մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Գազանուսար _ 3856մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Նավասար _ 3829մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Փարական _ 3828մ, Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հատման կետ Սիսկատար _ 3827մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Ալուկ _ 3706մ, Զանգեզուրի ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական պայմանների բազմատեսակությունն իր խոր ազդեցությունն է թողել բուսական աշխարհի վրա' այստեղ ևս առաջ բերելով խիստ բազբազանություն: Բուսականությունն այս լեռնային երկրում ուղղաձիգ գոտիներ է տալիս' ըստ ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրության: Ընդհանուր առմամբ Հայկական լեռնաշխարհի հողը բերի է: Երկիրը նպաստավոր ․․․կարդալ ավելին
admin
Սոսին գեղեցիկ ու հզոր ծառ է, որի բարձրությունը կարող է հասնել մինչև 50 մ։ Ապրում է մինչև 3000 տարի։ Հայտնի է նաև Տնջրի կամ Չինար անուններով։ Դեռ հին ժամանակներից Սոսին երկրպագում էին տարբեր ժողովուրդներ։ Սոսին հայերի մոտ նախաքրիստոնեական շրջանում համարվել է նվիրական և ․․․կարդալ ավելին
admin
Սևանը Հայկական լեռնաշխարհի մեծությամբ երրորդ (Վանա և Ուրմիո լճերից հետո), իսկ քաղցրահամ ջրերի պաշարով առաջին ամենամեծ լիճն է։ Ունի տեկտոնահրաբխային ծագում, գտնվում է ծովի մակերևույթից 1916մ (մինչև մակարդակի իջեցում) բարձրության վրա։ Այն շրջապատված է չորս հսկա լեռնաշղթաներով՝ Արեգունու, Սևանի, Վարդենիսի, ․․․կարդալ ավելին
admin
Հայկական լեռնաշխարհն աչքի է ընկնում իր ջրային ռեսուրսների հարստությամբ: Այն առաջավոր Ասիայի գլխավոր ջրաբաշխն է, և իզուր չէ, որ Հին Միջագետքի սեմական բնակչության կողմից դեռ Ք.ա. 2-րդ հազարամյակում ստացել է Նաիրի, այն է «գետերի երկիր», անվանումը: Ուշագրավ է, որ այդ ․․․կարդալ ավելին
Մեր ֆեյսբուքյան էջը
Մեր յութուբյան էջը

Copyright © 2019, Tondrak hiking club. All Rights Reserved