Վերելք Գնդասար լեռ

with No Comments

Գնդասար լեռնազանգվածը գտնվում է Արարատի, Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին: Վարդենիսի և Գեղամա լեռնավահանների հանգուցակետում:

Լեռնազանգվածը ծագմամբ հրաբխային է, սակայն ծալքավորմամբ ենթարկվել է երկրորդային վերբարձրացման:

Բարձրությունը 2946 մ է:

Կլիման լեռնազանգվածի ստորոտում չափավոր ցամաքային է, բնորոշվում է չափավոր ցուրտ ենթատիպով:

Գնդասարից սկիզբ են առնում Աղոպե, Արգիճի և Սալի գետերն իրենց վտակներով:

Բուսականությունն արտահայտված է լեռնաչորասեր և հացազգի-տարախոտային տեսակներով:

Կենդանական աշխարհում առավելապես տարածված են թռչունները, կրծողները, մորեխազգի միջատները, մրջյունները:

Երկարությունը՝  մոտ 25 կմ։

 

Rate this post

Հավանեցի՞ք նյութը։