Երկրաբանական անցյալը

Աշխարհը հայելի է և այն վերադարձնում է յուրաքանչյուրին իր սեփական պատկերը։
Թեքերեյ


Երկրաբանություն


admin


Երկրաբանություն

Երկրաբանություն Երկրաբանական խոր անցյալում Լավրասիա և Գոնդվանա մայրցամաքների միջև տարածված է եղել Թետիս օվկիանոսը: Հետագայում լեռնակազմական պրոցեսների հետևանքով Թետիսի տարածքում բարձրանում է Ալպ-Հիմալայան լեռնահամակարգը, որի կենտրոնական մասում գտնվում է Հայաստանը: Հայաստանում այս կամ այն չափով հանդիպում են բոլոր ժամանակաշրջանների ապարները՝

․․․կարդալ ավելին

Հրաբխականություն


admin


Հրաբուխներ

Հրաբխականությունը Հայկական լեռնաշխարհում երկրակեղևը միջին հաշուով մոտ 50 կմ խորություն ունի, իսկ որոշ հատվածներում, հատկապէս՝ Միջնաշխարհում, ավելի պակաս և տարածվում է հրահեղուկ թույլոլորտի՝ ասթենոսֆերայի վրա, որտեղ շատ բարդ պրոցեսներ են տեղի ունենում: Հրաբխականությունն այստեղ շատ ցայտուն է արտահայտված թե՛ արտաժայթուկ,

․․․կարդալ ավելին

Երկրաշարժեր


admin


Երկրաշարժերը

Երկրաշարժերը Երկրաշարժերի ուսումնասիրմամբ ներկայումս զբաղվում է երկրաշարժագիտությունը (սէյսմոլոգիա): Կազմվում են ոչ միայն առանձին տարածքների, այլև առանձին բնակավայրերի սեյսմիկ քարտեզներ: Հիշենք, որ երկրաշարժի առաջացման տեղը Երկրի ընդերքում կոչվում է օջախ, իսկ կենտրոնը՝ հիպոկենտրոն: Վերջինիս ուղղահայաց պրոյեկցիան Երկրի մակերևույթին՝ էպիկենտրոն (վերնակենտրոն), որտեղ

․․․կարդալ ավելին

Անթրոպոգենի ժամանակաշրջան


admin


Աշխարհագրություն

Հնէաշխարհագրություն Հնէաշխարհագրությունը  Հայաստանի տարածքի հնէաշխարհագրական բնութագիրը տրվում է անթրոպոգենի (չորրորդական) ժամանակաշրջանի համար պլիոցենի վերջից մինչև հոլոցեն, որը տարածքի այժմյան լանդշաֆտների ձևավորման գործում ունեցել է որոշիչ նշանակություն: Հայաստանի ռելիեֆի ձևավորման գործում մեծ դեր են ունեցել Միոցեն-Անթրոպոգենի մասնակի ծալքավորությունները: Ինչ վերաբերում է

․․․կարդալ ավելին

Հայաստանի տեկտոնիկան


admin


Հայաստանի տեկտոնիկան մաս 2

Հայաստանի տեկտոնիկան Հայկական լեռնաշխարհի տեկտոնական զարգացումը ընթացել է մի շարք փուլերով. գրենվիլյան, բայկալյան, կալեդոնյան, հերցինյան, կիմերեյան, ալպյան, որտեղ տեկտոնական շարժումները շարունակվում են մինչ օրս: 1. Մինչքեմբրյան փուլ (Արխեյ-Պրոտերոզոյ) Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ ամենավաղ տեկտոնական շարժումները տեղի են ունեցել է

․․․կարդալ ավելին

Հայաստանի տեկտոնիկան


admin


Հայաստանի տեկտոնիկան մաս 1

Հայաստանի տեկտոնիկան Հայաստանն աշխարհի ամենաբարդ տեկտոնական կառուցվածք ունեցող շրջաններից մեկն է: Երկրի մակերևույթը մեկ ընդհանուր միասնություն է կազմում, ուստի մեր երկրամասի ձևավորումը պետք է դիտենք համամոլորակային պրոցեսների ֆոնի վրա: Սրանից շուրջ 200-250 մլն տարի առաջ, պալեոզոյան դարաշրջանի վերջում Երկիր մոլորակի

․․․կարդալ ավելին