Երկրաբանական անցյալը
Աշխարհը հայելի է և այն վերադարձնում է յուրաքանչյուրին իր սեփական պատկերը։
Թեքերեյ

admin

Երկրաբանություն Երկրաբանական խոր անցյալում Լավրասիա և Գոնդվանա մայրցամաքների միջև տարածված է եղել Թետիս օվկիանոսը: Հետագայում լեռնակազմական պրոցեսների հետևանքով Թետիսի տարածքում բարձրանում է Ալպ-Հիմալայան լեռնահամակարգը, որի կենտրոնական մասում գտնվում է Հայաստանը: Հայաստանում այս կամ այն չափով հանդիպում են բոլոր ժամանակաշրջանների ապարները՝

admin

Հրաբխականությունը Հայկական լեռնաշխարհում երկրակեղևը միջին հաշուով մոտ 50 կմ խորություն ունի, իսկ որոշ հատվածներում, հատկապէս՝ Միջնաշխարհում, ավելի պակաս և տարածվում է հրահեղուկ թույլոլորտի՝ ասթենոսֆերայի վրա, որտեղ շատ բարդ պրոցեսներ են տեղի ունենում: Հրաբխականությունն այստեղ շատ ցայտուն է արտահայտված թե՛ արտաժայթուկ,

admin

Երկրաշարժերը Երկրաշարժերի ուսումնասիրմամբ ներկայումս զբաղվում է երկրաշարժագիտությունը (սէյսմոլոգիա): Կազմվում են ոչ միայն առանձին տարածքների, այլև առանձին բնակավայրերի սեյսմիկ քարտեզներ: Հիշենք, որ երկրաշարժի առաջացման տեղը Երկրի ընդերքում կոչվում է օջախ, իսկ կենտրոնը՝ հիպոկենտրոն: Վերջինիս ուղղահայաց պրոյեկցիան Երկրի մակերևույթին՝ էպիկենտրոն (վերնակենտրոն), որտեղ

admin

Հնէաշխարհագրություն Հնէաշխարհագրությունը  Հայաստանի տարածքի հնէաշխարհագրական բնութագիրը տրվում է անթրոպոգենի (չորրորդական) ժամանակաշրջանի համար պլիոցենի վերջից մինչև հոլոցեն, որը տարածքի այժմյան լանդշաֆտների ձևավորման գործում ունեցել է որոշիչ նշանակություն: Հայաստանի ռելիեֆի ձևավորման գործում մեծ դեր են ունեցել Միոցեն-Անթրոպոգենի մասնակի ծալքավորությունները: Ինչ վերաբերում է

admin

Հայաստանի տեկտոնիկան Հայկական լեռնաշխարհի տեկտոնական զարգացումը ընթացել է մի շարք փուլերով. գրենվիլյան, բայկալյան, կալեդոնյան, հերցինյան, կիմերեյան, ալպյան, որտեղ տեկտոնական շարժումները շարունակվում են մինչ օրս: 1. Մինչքեմբրյան փուլ (Արխեյ-Պրոտերոզոյ) Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ ամենավաղ տեկտոնական շարժումները տեղի են ունեցել է

admin

Հայաստանի տեկտոնիկան Հայաստանն աշխարհի ամենաբարդ տեկտոնական կառուցվածք ունեցող շրջաններից մեկն է: Երկրի մակերևույթը մեկ ընդհանուր միասնություն է կազմում, ուստի մեր երկրամասի ձևավորումը պետք է դիտենք համամոլորակային պրոցեսների ֆոնի վրա: Սրանից շուրջ 200-250 մլն տարի առաջ, պալեոզոյան դարաշրջանի վերջում Երկիր մոլորակի

Copyright © 2019, Tondrak hiking club. All Rights Reserved