Ազգագրական շրջաններ

Ազգագրական շրջաններ

with No Comments

Ազգագրական շրջաններ

Ազգագրական է այն շրջանը, որտեղ ինքնատիպ են բնակչության կենցաղը, ավանդույթները, հագուստը, բարբառը և այլն:

Հայաստանը բաժանվում է ազգագրական 8 շրջանի, որոնց սահմանները, սակայն, որոշ դեպքերում չեն համընկնում վարչաքաղաքական միավորների սահմանների հետ.
Փոքր Հայք,
Ծոփք-Աղձնիք,
Տուրուբերան,
Վասպուրական,
Այրարատ,
Սյունիք-Արցախ,
Գուգարք,
Բարձր Հայք:

Հավանեցի՞ք նյութը։