Ջրի աղտոտվածության խնդիրը

Ջրի աղտոտվածության խնդիրը

with No Comments

Կլիմայական փոփոխությունների և հողի էրոզիայի հետևանքով պակասել են քաղցրահամ ջրի ռեսուրսները աշխարհի բոլոր տարածքներում:

Աշխարհի ավելի քան 40 երկրներ այսօր դիմակայում են ջրի պակասի վտանգին:

Աշխարհի տարբեր վայրերում ջրի աղտոտվածությունը խիստ մտահոգիչ է:

Մարդու գործունեության հետևանքով ստորգետնյա ջրի ռեսուրսների, գետերի և լճերի ջրերը աղտոտվել են:

Այսօր քաղցրահամ ջրի ռեսուրսների հայթայթումը մեծ ճգնաժամ է դարձել որոշ երկրների համար:

 

 

Աշխարհի շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգների առկայությունը պատճառ է դարձել որ ազգային,  միջազգային և ոչ կառավարական կառույցները մտածեն այդ խնդրի լուծման համար:

Այդ կառույցների կողմից առաջարկված ձևերից մեկը կենսոլորտի վերաբերյալ աշխարհի բնակչության կրթելն է: Այդ ուղղությամբ, ՄԱԿ-ը 2017 թ.-ին «Երկիր մոլորակ»-ի միջազգային օրը հռչակել է կենսոլորտի և կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի բնակչության կրթության օր:

 

Էկոլոգիական կրթությունը, էկոլոգիական գիտելիքների, ունակությունների ու հմտությունների ստացման և յուրացման ընթացքն ու արդյունքն է,  որը նպատակաուղղված ձևով կազմակերպվում և հետևողականորեն իրականացվում է կրթական, գիտակրթական ու դաստիարակչական հաստատություններում կամ ինքնուրույն։

 

Անհրաժեշտություններ են էկոլոգիական կրթության հարցերի ընդգրկումը էկոլոգիական նպատակային բոլոր ծրագրերում և Էկոլոգիական կրթության ուղղվածությունը շրջական միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծման ընթացքում։ Այսպես կարող ենք ասել,  շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կրթություն ստացած անհատը կամ հասարակությունը կարող է գիտակից որոշում ընդունել շրջակա միջավայրի պահպանության և քայլեր ձեռնարկել աշխարհի կենսոլորտի իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ:

 

 

Սուրեն Հարությունյան, Էկոլոգ-բնապահպան