Աստղագիտություն
Երկինքը տեղ չէ և ոչ էլ ժամանակ: Երկինքը կատարելության հասնելն է:
Ռիչարդ Բախ

Copyright © 2019, Tondrak hiking club. All Rights Reserved