Հայկական լեռնաշխարհ
Մարդը բնություն է, բնությունը՝ մարդ։
Մարտիրոս Սարյան

admin
Տարբեր մշակույթներում լեռները հոգևոր խմորումների կենտրոններ են հանդիսանում։ Այդպես է նաև հայկական մշակույթում։ Բայց հայկական լեռները ունեն բացառիկ մի առանձնահատկություն․ դրանք Հիմալայների և Անդերի հետ աշխարհի այն բացառիկ վայրերն են, որտեղ մինչև օրս պահպանվել են հնագույն մարդու հետքեր, որոնք ցույց
admin
Անտառը` բնության բազմաֆունկցիոնալ օբյեկտ է, հանդիսանալով էկոհամակարգ, այն կատարում է ջրապաշտպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ ֆունկցիա, հանդիսանում է կենդանական և բուսական աշխարհի ապրելավայր և աճելավայր: Հայաստանի անտառներն իրենց բնապահպանական նշանակությամբ, պաշտպանական /ջրապաշտպան, հողապաշտպան/ և հատուկ նշանակության /արգելոցների, արգելավայրերի, ազգային պարկերի/ անտառներ են:
admin
Տատիկ քարե բնական քանդակ, երկրաբանական բնության հուշարձան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնության հուշարձանը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ գյուղի հարավարևելյան եզրին։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին
admin
Բազալտե արև, երկրաբանական բնության հուշարձան Հայաստանի Հանրապետությունում, որը եզակի ճառագայթաձև անջատում է։ Բնության հուշարձանը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղից 7 կմ հյուսիս, Արխաշին գետի ձախափնյա մասում Ամբերդ ամրոցի մոտ։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների
admin
Թեժքար լեռը ունի 1735 մ բարձրություն, գտնվում է Արարատի մարզում Արածո գետի առակողմյան ափին, Պարույր Սևակի գյուղից 1,5 կմ հյուսիս-արևելք։ Այնտեղից բացվում է հրաշագեղ տեսարան՝ երևում են Սիսն ու Մասիսը արտասովոր գեղեցկությամբ։     Rate this post
admin
Աստղոնք լեռը գտնվում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում։ Առավել նպատակահարմար է բարձրանալ Գողարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղից։ Ցանկալի է քայլարշավը սկսել Զանգեր կոչվող տեղամասից, իսկ մինչ այդ ճանապարհը անցնել արտագնաճանապարհային մեքենայով։ Լեռը գտնվում է Վարդենիսի լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածներում։ Ծովի
admin
Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջը գտնվում է Սյունիքի մարզում, Գորիս քաղաքից 12 կմ հեռավորության վրա, որը միմյանց է կապում հին Խնձորեսկի երկու «ափերը»` Հին և Նոր Խնձորեսկները։   Կառուցվել է 2012 թվականին տեղացի բարերարի նախաձեռնությամբ։ Կամրջի երկարությունը 160 մետր է, բարձրությունը՝ 63
admin
Հայոց աշխարհի բնական հարստությունը Լեռնակազմական պրոցեսների ընթացքում երկրակեղևի խորքերում եղած շերտերը ծալքավորվելով բարձրանում են Երկրի մակերևույթ, եռացող մագման ելքեր է որոնում՝ դուրս ժայթքելու համար, երբեմն ներդրվում է կեղևի մեջ, իսկ արտաքին ուժերը քայքայում ու մերկացնում են ընդերքի հարստությունները՝ դրանք հանձնելով
admin
Հայկական լեռնաշխարհի հողային ծածկը Յուրաքանչյուր երկրի բնության բաղադրիչների մեջ մարդու համար շատ կարևոր ու կենսական է հողային ծածկույթը: Հայկական լեռնաշխարհի հողային ծածկույթը ստեղծվել է հազարամյակների ընթացքում՝ մայրական ապարների հողմահարման, բուսական ու կենդանական օրգանիզմների, միկրոօրգանիզմների, կլիմայի, ջրերի, ռելիեֆի ներգործության միջոցով, որտեղ
admin
Ազգագրական շրջաններ Ազգագրական է այն շրջանը, որտեղ ինքնատիպ են բնակչության կենցաղը, ավանդույթները, հագուստը, բարբառը և այլն: Հայաստանը բաժանվում է ազգագրական 8 շրջանի, որոնց սահմանները, սակայն, որոշ դեպքերում չեն համընկնում վարչաքաղաքական միավորների սահմանների հետ. Փոքր Հայք, Ծոփք-Աղձնիք, Տուրուբերան, Վասպուրական, Այրարատ, Սյունիք-Արցախ,
admin
Թոնդրակ լեռան անվան ստուգաբանությունը կապված է հայկական թոնիր(թոնդիր, թունդիր) բառի հետ:Թոնդրակ լեռնավահանը հայտնի է նաև Թոնդուրեկ, Ծաղկեո անուններով:   Աշխարհագրական դիրքը Թոնդրակ կամ Թոնդուրեկ լեռնավահանը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի Հրաբխային բարձրավանդակի հարավային մասում կամ, ինչպես ասում են, Հարավային հրաբխային բարձրավանդակում,
admin
Ինչպես ցանկացած վայրի, այնպես էլ՝ Հայաստանի կլիման ձևավորվում է ընդհանուր և տեղային գործոնների ազդեցությամբ: Այդ գործոններից գլխավորներն են աշխարհագրական դիրքը, մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկությունները, ռելիէֆի բնոյթը: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը ներառում է. 1. Հյուսիսային կիսագնդի միջին լայնությունները, 2. Միջերկրական, Սև և Կասպից
admin
Հայկական լեռնաշխարհն ունի հարուստ ընդերք: Անհիշելի ժամանակներից շահագործվել են Կողբի, Կաղզվանի և Նախճավանի (Նախիջևանի) աղահանքերը (հայկական աղբյուրներում դրանք սովորաբար հայտնի են «աղտք» անունով): Աղ հանդիպում է նաև երկրի այլ մասերում: Աղի նշանակալի հանքեր կային Աղձնիքում (Արզան գավառում), Տուրուբերանում (Մարդաղի և
admin
  Ասիայի արևմտյան ընդարձակ հատվածը հայտնի է Առաջավոր Ասիա ընդհանուր անվամբ: Վերջինիս հյուսիսային սահմանագլխին` Անատոլիական սարահարթի և Իրանական բարձրավանդակի միջև տարածվում է լեռնային մի երկիր, որը վաղուց ի վեր կոչվում է Հայկական լեռնաշխարհ: Այստեղ է ձևավորվել և իր պետականությունը ստեղծել
admin
Դիրքը, սահմանները. Այրարատը (Ատրադատա(կրակատուր), Ավուրարատ) տարածվում էր Արաքսի միջին հոսանքի ավազանում և Արածանիի վերնագավառում: Այն շրջապատված էր արևմուտքում Տայքով և Բարձր Հայքով, հարավում՝ Տուրուբերանով և Վասպուրականով, արևելքում՝ Սյունիքով, իսկ հյուսիսում՝ Գուգարքով: Արևմուտքում նրա սահմանը կազմում էր Մեծրաց կամ Տայոց լեռնաշղթան,
admin
Հայկական լեռնաշխարհը, որ որոշ հեղինակների մոտ երբեմն կոչված է նաև Հայկական բարձրավանդակ կամ սարահարթ, տեկտոնական և նրա հետ սերտորեն կապված հրաբխային ուժերի հետևանքով վեր բարձրացած մի երկիր է, ֆիզիկաաշխարհագրական մի ուրույն շրջան: Հայկական լեռնաշխարհը գրեթե բոլոր կողմերից սահմանափակված է բարձրաբերձ
admin
Հայկական պար լեռնաշղթան հնում հայտնի էր իր երեք գագաթների՝ Բարդողի,Սուկավետի,Այծպտկունքի անուններով: Այն սկսվում է արևելքում Փոքր և Մեծ Մասիսներով և, զուգահեռականի ուղղությամբ ձգվելով դեպի արևմուտք, վերջանում Արևմտյան Եփրատի մոտ:Հայկական պարը մի մեծ պատնեշ է, որը բարձրանում է Հայկական լեռնաշխարհի գրեթե
admin
Հայաստանի Հանրապետության 10 ամենաբարձր լեռնագագաթները․   Արագած – 4090 մ, Արագածի լեռնազանգված Կապուտջուղ _ 3906մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Գազանուսար _ 3856մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Նավասար _ 3829մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա Փարական _ 3828մ, Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հատման կետ Սիսկատար _ 3827մ, Զանգեզուրի
admin
Տուրուբերանն իբրև աշխարհի անուն մեր հին մատենագիրներից հիշատակում են միայն Եղիշեն, Մովսես Խորենացին և Շիրակացին: Օգտագործվել է երկու ձևով՝ Տուրուբերան և Տարուբերան: Անանիա Շիրակացին ծանոթացնում է, որ Տուրուբերանը հենց Տարոնի աշխարհն է: Այնպես որ, այս երկրի համար ավելի գործածական է
admin
Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական պայմանների բազմատեսակությունն իր խոր ազդեցությունն է թողել բուսական աշխարհի վրա’ այստեղ ևս առաջ բերելով խիստ բազբազանություն: Բուսականությունն այս լեռնային երկրում ուղղաձիգ գոտիներ է տալիս’ ըստ ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրության: Ընդհանուր առմամբ Հայկական լեռնաշխարհի հողը բերի է: Երկիրը

Copyright © 2019, Tondrak hiking club. All Rights Reserved